Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một trong những khách hàng của bạn muốn biết lý do tại sao một chiến dịch vượt quá ngân sách hàng ngày

      3.490    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một trong những khách hàng của bạn muốn biết lý do tại sao một chiến dịch vượt quá ngân sách hàng ngày được chỉ định trong liên tục vài ngày. Bạn sẽ giải thích gì cho khách hàng của mình về cách hoạt động của hệ thống AdWords?

  -  Để hiển thị một quảng cáo thường xuyên hơn, AdWords tính phí nhiều hơn số tiền ngân sách hàng ngày trung bình nhân với 30,4

  -  AdWords tự động tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) để  hiển thị  quảng cáo  ở  vị  trí cao hơn trong các kết quả  tìm kiếm của Google

  -  Do thay đổi trong lưu lượng, AdWords cho phép tối đa thêm 20% số  lần hiển thị trong một ngày so với ngân sách chỉ định

  -  Do thay đổi trong lưu lượng, AdWords cho phép tối đa thêm 20% số nhấp chuột trong một ngày so với ngân sách chỉ định. Tuy nhiên, trong bất cứ tháng nào, AdWords không bao giờ  tính phí nhiều hơn số  tiền ngân sách trung bình hàng ngày nhân với 30,4 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận