Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Mimi muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm đồ nướng, nhưng chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình trong những giờ cô ấy mở cửa

      2.491    4.6/5 trong 5 lượt 
  Mimi muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm đồ nướng, nhưng chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình trong những giờ cô ấy mở cửa. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?

  -  "Chỉ Mạng hiển thị – Tất cả các tính năng"

  -  "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị – Tất cả các tính năng"

  -  "Chỉ Mạng tìm kiếm – Tất cả các tính năng"

  -  "Chỉ Mạng hiển thị – Tiếp thị lại" 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận