Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Blake tập trung vào xây dựng thương hiệu và quan tâm đến việc quảng cá của anh ấy được xem hơn là tạo ra số lần nhấp

      4.286    4.5/5 trong 6 lượt 
  Blake tập trung vào xây dựng thương hiệu và quan tâm đến việc quảng cá của anh ấy được xem hơn là tạo ra số lần nhấp. Tính năng nào trong số những tính năng này phù hợp nhất với anh ấy?

  -  Nhắm mục tiêu theo vị trí

  -  Dữ liệu khả năng hiển thị và tần suất

  -  Tiện ích cuộc gọi

  -  Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) 
  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận