Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến với lượng hàng đồ chơi và trò chơi của trẻ em lớn

      3.971    3.83/5 trong 6 lượt 
  Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến với lượng hàng đồ chơi và trò chơi của trẻ em lớn. Bạn sẽ sử dụng định dạng quảng cáo nào cho chiến dịch của Laura để tiếp cận những người quan tâm đến việc mua trò chơi của trẻ em?

  -  Quảng cáo quảng bá ứng dụng

  -  Tiện ích liên kết trang web

  -  Quảng cáo hinh ảnh

  -  Quảng cáo danh sách sản phẩm 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận