Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một khách hàng muốn quảng bá ứng dụng dành cho thiết bị di động mới của cô ấy bằng cách hiển thị quảng cáo trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác

      4.178    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một khách hàng muốn quảng bá ứng dụng dành cho thiết bị di động mới của cô ấy bằng cách hiển thị quảng cáo trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác. AdWords có thể giúp hoàn thành mục tiêu của cô ấy bằng cách nào?

  -  Cô  ấy có thể  sử  dụng các từ  khóa như "ứng dụng dành cho thiết bị  di động" để nhắm mục tiêu những người có khả năng tải xuống ứng dụng của mình hơn

  -  Mạng tìm kiếm của Google sẽ giúp cô ấy nhắm mục tiêu đến những người có khả năng tải xuống ứng dụng của mình hơn

  -  Cô ấy có thể sử dụng tiện ích ứng dụng trên thiết bị di động để  tiếp cận người dùng trong ứng dụng

  -  Mạng hiển thị của Google bao gồm nhiều ứng dụng dành cho thiết bị di động nơi cô ấy có thể hiển thị quảng cáo của mình 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận