Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "cau hoi thi adwords"

  Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:
  Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng để hiển thị quảng cáo của bạn tới:
  Một nhà quảng cáo nên nhóm các chiến dịch của mình theo:
  Làm cách nào bạn thấy liệu mọi người có đang tìm kiếm dịch vụ của khách hàng của mình trong các giờ sáng sớm và giờ tối?
  Khách hàng của bạn muốn hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web của cô ấy trước đây. Bạn sẽ đề xuất tính năng AdWords nào cho cô ấy sử dụng?
  Chỉ số nào trong số những chỉ số này là đặc biệt quan trọng với khách hàng đang chạy chiến dịch xây dựng thương hiệu?
  Khách hàng của bạn quan tâm đến chuyển đổi từ quảng cáo trên TV, báo và radio. Những lợi ích về lợi tức đầu tư của chiến dịch quảng cáo trực tuyến so với quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống là gì?
  Khi thiết lập chiến dịch trên Mạng tìm kiếm cho một khách hàng, bạn muốn tối đa hóa số nhấp chuột mà quảng cáo của cô ấy có thể nhận. Bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào để đạt được mục tiêu này?
  Sara nên sử dụng chiến dịch đặt giá thầu nào nếu mục tiêu của cô ấy là có nhiều người hơn gọi điện đến công ty phục vụ ăn uống tại địa phương của mình?
  Đầu  Trước   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   Tiếp  Cuối