Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi thiết lập chiến dịch trên Mạng tìm kiếm cho một khách hàng, bạn muốn tối đa hóa số nhấp chuột mà quảng cáo của cô ấy có thể nhận

      3.665    4.07/5 trong 7 lượt 
  Khi thiết lập chiến dịch trên Mạng tìm kiếm cho một khách hàng, bạn muốn tối đa hóa số nhấp chuột mà quảng cáo của cô ấy có thể nhận. Bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào để đạt được mục tiêu này?

  -  Giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)

  -  Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công

  -  Giá mỗi chuyển đổi (CPA)

  -  Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tự động 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận