Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Sara nên sử dụng chiến dịch đặt giá thầu nào nếu mục tiêu của cô ấy là có nhiều người hơn gọi điện đến công ty phục vụ ăn uống tại địa phương của mình?

      3.946    4.6/5 trong 5 lượt 
  Sara nên sử dụng chiến dịch đặt giá thầu nào nếu mục tiêu của cô ấy là có nhiều người hơn gọi điện đến công ty phục vụ ăn uống tại địa phương của mình?

  -  Giá mỗi chuyển đổi (CPA)

  -  Giá mỗi lần xem (CPV)

  -  Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)

  -  Giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận