Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng của bạn quan tâm đến chuyển đổi từ quảng cáo trên TV, báo và radio. Những lợi ích về lợi tức đầu tư của chiến dịch quảng cáo trực tuyến

      4.179    4.72/5 trong 7 lượt 
  Khách hàng của bạn quan tâm đến chuyển đổi từ quảng cáo trên TV, báo và radio. Những lợi ích về lợi tức đầu tư của chiến dịch quảng cáo trực tuyến so với quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống là gì?

  -  Quảng cáo trực tuyến luôn ít tốn kém hơn quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống

  -  Quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống tạo ra hiển thị quảng cáo, nhưng chiến dịch quảng cáo trực tuyến có thể bảo đảm doanh thu.

  -  Quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống thường yêu cầu ngân sách định trước hàng quý, nhưng quảng cáo trực tuyến thường cho phép bạn đặt ngân sách mỗi tháng một lần với số tiền cố định.

  -  Quảng cáo trên phương tiện truyền thông truyền thống không phải lúc nào cũng đo lường được, nhưng chiến dịch trực tuyến có tính đo lường cao và bạn có thể phân tích dữ liệu nhấp chuột của mình 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận