Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chỉ số nào trong số những chỉ số này là đặc biệt quan trọng với khách hàng đang chạy chiến dịch xây dựng thương hiệu?

      3.744    4.6/5 trong 5 lượt 
  Chỉ số nào trong số những chỉ số này là đặc biệt quan trọng với khách hàng đang chạy chiến dịch xây dựng thương hiệu?

  -  Chuyển đổi cuộc gọi điện thoại

  -  Số lần hiển thị

  -  Tỷ lệ nhấp (CTR)

  -  Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình) 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận