Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo nên nhóm các chiến dịch của mình theo

      3.885    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo nên nhóm các chiến dịch của mình theo:

  -  số lượng từ khóa

  -  số nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch

  -  loại sản phẩm hoặc dịch vụ

  -  giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận