Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khách hàng của bạn muốn hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web của cô ấy trước đây

      3.885    4.67/5 trong 6 lượt 
  Khách hàng của bạn muốn hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web của cô ấy trước đây. Bạn sẽ đề xuất tính năng AdWords nào cho cô ấy sử dụng?

  -  Theo dõi thương mại điện tử

  -  Tiếp thị lại

  -  Quảng cáo tìm kiếm động

  -  Theo dõi chuyển đổi 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận