Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng để hiển thị quảng cáo của bạn tới

      4.218    4.67/5 trong 6 lượt 
  Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo đối tượng để hiển thị quảng cáo của bạn tới:

  -  Những nhóm người cụ thể, dựa trên vị trí của họ

  -  Các nhóm trang web, dựa trên sở thích cụ thể

  -  Những nhóm người cụ thể, dựa trên sở thích của họ

  -  Các trang web cụ thể, dựa trên sở thích cụ thể 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận