Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để

      2.868    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:

  -  Xem quảng cáo hình ảnh và quảng cáo văn bản nào đang hoạt động tốt nhất trên trang web cụ thể bạn đang nhắm mục tiêu

  -  Xem các cách tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn dựa trên từ khóa, trang web hoặc danh mục sở thích của bạn

  -  So sánh chiến dịch Mạng hiển thị hiện tại của bạn có thể hoạt động như thế nào trên trang web bạn muốn nhắm mục tiêu

  -  Xem các nhà quảng cáo khác hoạt động như thế nào trên trang web bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận