Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "thi chung chi google"

  Điều gì xảy ra khi một chiến dịch thường xuyên đạt đến ngân sách hàng ngày trung bình của chiến dịch đó?
  Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của anh ấy?
  Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên loại thiết bị họ đang sử dụng, nhưng anh không biết chiến dịch của mình hoạt động như thế nào trên các thiết bị khác nhau. Làm cách nào Julian có thể tìm thấy dữ liệu có ý nghĩa để giúp anh quyết định nên nhắm mục tiêu vào thiết bị nào?
  Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xác định:
  Cách dễ dàng nhất để đánh giá liệu một phiên bản của trang đích của bạn có hoạt động tốt hơn phiên bản khác cho cùng một quảng cáo là gì?
  Khi xem xét chiến dịch Mạng tìm kiếm của khách hàng, bạn nhận thấy các quảng cáo ở một trong các nhóm quảng cáo có vị trí trung bình thấp. Bạn nên sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt nào để giúp cải thiện vị trí của những quảng cáo này?
  Dữ liệu cho thấy đối tượng cho cửa hàng giày chạy bộ của khách hàng là phụ nữ có độ tuổi từ 35 đến 50. Bạn có thể tối ưu hóa chiến dịch trên Mạng hiển thị của khách hàng này như thế nào dựa trên nghiên cứu của mình?
  Dữ liệu của khách hàng của bạn cho thấy tổng số chuyển đổi ước tính đến từ thiết bị di động nhiều hơn so với máy tính và máy tính bảng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này như thế nào để tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu của khách hàng?
  Caleb sở hữu một cửa hàng âm nhạc và đang tạo nhóm quảng cáo để cho thuê nhạc cụ. Trang đích thích hợp nhất cho quảng cáo của anh ấy sẽ là gì?
  Đầu  Trước   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   Tiếp  Cuối