Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Dữ liệu cho thấy đối tượng cho cửa hàng giày chạy bộ của khách hàng là phụ nữ có độ tuổi từ 35 đến 50

      4.396    4.15/5 trong 7 lượt 
  Dữ liệu cho thấy đối tượng cho cửa hàng giày chạy bộ của khách hàng là phụ nữ có độ tuổi từ 35 đến 50. Bạn có thể tối ưu hóa chiến dịch trên Mạng hiển thị của khách hàng này như thế nào dựa trên nghiên cứu của mình?

  -  Sử dụng giới hạn tần suất để giới hạn số  lần những người đàn ông có độ tuổi từ 40 đến 65 xem quảng cáo của khách hàng

  -  Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học và độ tuổi để hiển thị quảng cáo đến những người trong đối tượng này

  -  Tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và thử nghiệm với các biến thể của văn bản quảng cáo bao gồm các mẹo chạy bộ

  -  Thiết lập một danh sách quảng cáo để hiển thị quảng cáo tới những phụ nữ đã truy cập trang web của khách hàng trước đó 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận