Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Dữ liệu của khách hàng của bạn cho thấy tổng số chuyển đổi ước tính đến từ thiết bị di động nhiều hơn so với máy tính và máy tính bảng

      4.236    4.5/5 trong 7 lượt 
  Dữ liệu của khách hàng của bạn cho thấy tổng số chuyển đổi ước tính đến từ thiết bị di động nhiều hơn so với máy tính và máy tính bảng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này như thế nào để tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu của khách hàng?

  -  Sử dụng chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) nâng cao để tăng giá thầu có khả năng dẫn đến chuyển đổi từ thiết bị di động

  -  Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động để tăng giá thầu cho các tìm kiếm trên thiết bị di động

  -  Sử dụng vị  trí mục tiêu trên trang tìm kiếm để giúp đưa quảng cáo của khách hàng lên đầu kết quả trang tìm kiếm trên thiết bị di động

  -  Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động để giảm giá thầu cho các tìm kiếm trên máy tính và máy tính bảng 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận