Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn đã có được 3 khách hàng mới, mỗi khách hàng có tài khoản AdWords sẵn có. Cách tốt nhất để quản lý những tài khoản này là gì?

      3.607    4.58/5 trong 6 lượt 
  Bạn đã có được 3 khách hàng mới, mỗi khách hàng có tài khoản AdWords sẵn có. Cách tốt nhất để quản lý những tài khoản này là gì?

  -  Sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng của bạn để truy cập và quản lý tài khoản

  -  Liên kết tài khoản khách hàng với tài khoản người quản lý Trung tâm Khách hàng (MCC) của bạn

  -  Tạm dừng các chiến dịch của khách hàng của bạn và tạo lại chúng trong tài khoản người quản lý

  -  Hợp nhất 3 tài khoản vào một tài khoản AdWords bạn tạo 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận