Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Từ khóa phủ định có thể giúp các nhà quảng cáo tinh chỉnh nhắm mục tiêu của quảng cáo bằng cách

      2.795    4.6/5 trong 5 lượt 
  Từ khóa phủ định có thể giúp các nhà quảng cáo tinh chỉnh nhắm mục tiêu của quảng cáo bằng cách:

  -  Nâng cao vị trí trung bình của quảng cáo

  -  Giảm đề xuất ngân sách hàng ngày của chiến dịch

  -  Giảm số nhấp chuột không liên quan

  -  Tăng số lượng vị trí có liên quan trên Mạng hiển thị 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận