Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bước tiếp theo được đề xuất là gì nếu bạn nhận thấy từ báo cáo Cụm từ tìm kiếm rằng một số cụm từ tìm kiếm nhất định đang dẫn tới số lượng nhấp chuột lên quảng cáo của bạn cao hơn

      4.085    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bước tiếp theo được đề xuất là gì nếu bạn nhận thấy từ báo cáo Cụm từ tìm kiếm rằng một số cụm từ tìm kiếm nhất định đang dẫn tới số lượng nhấp chuột lên quảng cáo của bạn cao hơn?

  -  Hãy chắc chắn tất cả những cụm từ  tìm kiếm này được bao gồm làm từ khóa, bất kể mức độ liên quan

  -  Thêm liên kết trang web vào quảng cáo của bạn để khiến quảng cáo của bạn nổi bật hơn

  -  Thêm các cụm từ tìm kiếm không dẫn tới nhiều lần nhấp làm từ khóa phủ định

  -  Hãy chắc chắn từ khóa là các cụm từ tìm kiếm có liên quan và điều chỉnh giá thầu hoặc văn bản quảng cáo của bạn cho những từ khóa này 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận