Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể thực hiện thay đổi nào với chiến dịch trên Mạng hiển thị của một khách hàng muốn tăng nhận thức về thương hiệu làm đẹp tự nhiên của cô ấy?

      4.318    4.67/5 trong 6 lượt 
  Bạn có thể thực hiện thay đổi nào với chiến dịch trên Mạng hiển thị của một khách hàng muốn tăng nhận thức về thương hiệu làm đẹp tự nhiên của cô ấy?

  -  Sử dụng sự kết hợp cân bằng giữa từ khóa so khớp cụm từ, so khớp rộng và so khớp chính xác

  -  Thêm các quảng cáo hiển thị hình ảnh và đối tượng chung sở thích nhắm mục tiêu đến những người quan tâm đến sống xanh và làm đẹp

  -  Nhắm mục tiêu đến những khu vực đô thị  lớn nơi mọi người có khả năng bắt gặp sản phẩm của cô ấy hơn

  -  Tăng ngân sách hàng ngày và thêm quảng cáo văn bản với những lời gọi hành động rõ ràng như "Mua ngay bây giờ" 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận