Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi tạo danh sách từ khóa sử dụng so khớp rộng, tại sao bạn nên loại bỏ các từ khóa có lỗi chính tả và ở dạng số nhiều

      3.242    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khi tạo danh sách từ khóa sử dụng so khớp rộng, tại sao bạn nên loại bỏ các từ khóa có lỗi chính tả và ở dạng số nhiều?

  -  AdWords có thể tự động bao gồm các biến thể này cho bạn

  -  Danh sách từ khóa của bạn sẽ bị  từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google

  -  AdWords chỉ hiển thị quảng cáo cho các từ khóa được viết đúng chính tả và ở dạng số nhiều

  -  So khớp rộng chỉ bao gồm các từ và cụm từ chính xác mà người dùng tìm kiếm

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận