Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một khách hàng sở hữu một nhà hàng sang trọng ở London muốn nhận nhiều cuộc gọi hơn từ những người nghiên cứu địa điểm ăn uống trên điện thoại di động

      2.613    4.5/5 trong 6 lượt 
  Một khách hàng sở hữu một nhà hàng sang trọng ở London muốn nhận nhiều cuộc gọi hơn từ những người nghiên cứu địa điểm ăn uống trên điện thoại di động. Bạn nên tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng này như thế nào để giúp đạt được mục tiêu của họ?

  -  Bao gồm số điện thoại trong tiêu đề quảng cáo của khách hàng và theo dõi hiệu suất bằng phân đoạn nhấp để gọi trên thiết bị di động

  -  Thêm tiện ích cuộc gọi vào quảng cáo của khách hàng và theo dõi hiệu suất bằng phân đoạn trên đầu so với phân đoạn khác

  -  Thêm tiện ích cuộc gọi vào quảng cáo của khách hàng và theo dõi hiệu suất bằng phân đoạn nhấp để gọi trên thiết bị di động

  -  Bao gồm số điện thoại trong tiêu đề quảng cáo của khách hàng và theo dõi hiệu suất bằng phân đoạn trên đầu so với phân đoạn khác 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận