Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Cách dễ dàng nhất để đánh giá liệu một phiên bản của trang đích của bạn có hoạt động tốt hơn phiên bản khác cho cùng một quảng cáo là gì

      2.585    3.83/5 trong 6 lượt 
  Cách dễ dàng nhất để đánh giá liệu một phiên bản của trang đích của bạn có hoạt động tốt hơn phiên bản khác cho cùng một quảng cáo là gì?

  -  Chạy một Thử nghiệm chiến dịch trên chiến dịch hiện tại chuyển đổi giữa cả hai trang đích

  -  Thay thế  trang đích hiện tại bằng một trang đích mới và so sánh dữ  liệu của tháng này so với dữ liệu của tháng trước

  -  Tạo một nhóm quảng cáo khác cho trang đích mới và so sánh hai nhóm quảng cáo

  -  Tạo một chiến dịch khác cho trang đích mới và so sánh hai chiến dịch 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận