Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi xem xét chiến dịch Mạng tìm kiếm của khách hàng, bạn nhận thấy các quảng cáo ở một trong các nhóm quảng cáo có vị trí trung bình thấp

      4.052    4.58/5 trong 6 lượt 
  Khi xem xét chiến dịch Mạng tìm kiếm của khách hàng, bạn nhận thấy các quảng cáo ở một trong các nhóm quảng cáo có vị trí trung bình thấp. Bạn nên sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt nào để giúp cải thiện vị trí của những quảng cáo này?

  -  Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu

  -  Nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm

  -  Tối đa hóa số nhấp chuột

  -  Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) nâng cao 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận