Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của anh ấy

      3.927    4.6/5 trong 5 lượt 
  Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của anh ấy?

  -  Mở rộng danh sách từ khóa của anh ấy cho những quảng cáo có tỷ lệ nhấp (CTR) thấp nhất

  -  Tăng giá thầu cho những quảng cáo có vị trí trung bình và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp nhất

  -  Thêm từ khóa có liên quan mới và loại bỏ từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) thấp

  -  Tăng giá thầu trên các từ khóa có liên quan có số lần nhấp và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận