Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên loại thiết bị họ đang sử dụng, nhưng anh không biết chiến dịch của mình hoạt động như thế nào trên các thiết bị khác nhau

      4.126    4.6/5 trong 5 lượt 
  Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên loại thiết bị họ đang sử dụng, nhưng anh không biết chiến dịch của mình hoạt động như thế nào trên các thiết bị khác nhau. Làm cách nào Julian có thể tìm thấy dữ liệu có ý nghĩa để giúp anh quyết định nên nhắm mục tiêu vào thiết bị nào?

  -  Thiết lập một thử nghiệm để kiểm tra xem anh ấy nên nhắm mục tiêu vào thiết bị nào

  -  Tạo nhiều chiến dịch nhắm mục tiêu vào các thiết bị khác nhau và theo dõi kết quả

  -  Phân đoạn số liệu thống kê chiến dịch của anh ấy theo thời gian

  -  Tạo nhiều nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu vào các thiết bị khác nhau và theo dõi kết quả 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận