Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "thi chung chi google"

  Laura điều hành một cửa hàng trực tuyến với lượng hàng đồ chơi và trò chơi của trẻ em lớn. Bạn sẽ sử dụng định dạng quảng cáo nào cho chiến dịch của Laura để tiếp cận những người quan tâm đến việc mua trò chơi của trẻ em?
  Nếu bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị trên những trang web nhất định trên mạng Internet, bạn có thể thêm những trang web này làm:
  Quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cạnh tranh với quảng cáo giá mỗ nghìn lần hiển thị (CPM) như thế nào trên Mạng hiển thị của Google?
  Mimi muốn tiếp cận những người đang tìm kiếm đồ nướng, nhưng chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình trong những giờ cô ấy mở cửa. Loại chiến dịch nào là phù hợp nhất?
  Blake tập trung vào xây dựng thương hiệu và quan tâm đến việc quảng cá của anh ấy được xem hơn là tạo ra số lần nhấp. Tính năng nào trong số những tính năng này phù hợp nhất với anh ấy?
  Một trong những khách hàng của bạn muốn biết lý do tại sao một chiến dịch vượt quá ngân sách hàng ngày được chỉ định trong liên tục vài ngày. Bạn sẽ giải thích gì cho khách hàng của mình về cách hoạt động của hệ thống AdWords?
  Bạn sẽ chọn quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google nếu bạn muốn:
  Lợi ích của việc có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo là gì?
  Điểm Chất lượng cao hơn thường dẫn đến:
  Đầu  Trước   23  24  25  26  27  28  29  30   Tiếp  Cuối