Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Điều gì xảy ra khi một chiến dịch thường xuyên đạt đến ngân sách hàng ngày trung bình của chiến dịch đó

      3.757    4.6/5 trong 5 lượt 
  Điều gì xảy ra khi một chiến dịch thường xuyên đạt đến ngân sách hàng ngày trung bình của chiến dịch đó?

  -  Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình sẽ bị giảm xuống

  -  Ngân sách của bạn được điều chỉnh tự động

  -  Các quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ hiển thị ít thường xuyên hơn chúng có thể

  -  Quảng cáo trong chiến dịch đó sẽ ngừng hiển thị cho phần còn lại của chu kỳ thanh toán 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận