Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "thi chung chi google"

  Với điều kiện mọi thứ khác như nhau, nếu bạn đã đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 20 nghìn đồng cho quảng cáo của bạn và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo là 010 nghìn đồng cho vị trí quảng cáo tương đương, số tiền thực tế bạn sẽ trả cho lần nhấp đó là gì?
  Bạn sẽ chọn quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google nếu bạn muốn
  Trong khi dạy cho một người quản lý tài khoản mới cách xây dựng chiến dịch Tìm kiếm, bạn nói rằng cô ấy nên nhóm các từ khóa giống nhau vào một nhóm quảng cáo bởi vì điều này sẽ cho phép cô ấy:
  Quảng cáo văn bản AdWords chuẩn được tạo thành bởi:
  Bạn sẽ sử dụng tiện ích quảng cáo nào cho nhà quảng cáo có một chuỗi nhà hàng?
  Một nhà quảng cáo đã quyết định rằng họ muốn chi tiêu 12,2 triệu đồng mỗi tháng cho chiến dịch của mình. Bạn sẽ đề xuất họ nên đặt ngân sách trong tài khoản AdWords như thế nào?
  Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, số tiền thực tế bạn bị tính phí sẽ là:
  Tài khoản AdWords của khách hàng của bạn có chiến dịch với một nhóm quảng cáo chứa danh sách hàng trăm từ khóa. Bạn nên thực hiện theo phương pháp hay nhất nào khi sắp xếp lại từ khóa của khách hàng này?
  Clyde muốn nâng cao danh tiếng của trường dạy khiêu vũ của mình. Một chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị" có thể giúp anh ấy:
  Đầu  Trước   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   Tiếp  Cuối