Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Clyde muốn nâng cao danh tiếng của trường dạy khiêu vũ của mình

      3.733    4.58/5 trong 6 lượt 
  Clyde muốn nâng cao danh tiếng của trường dạy khiêu vũ của mình. Một chiến dịch "Chỉ Mạng hiển thị" có thể giúp anh ấy:

  -  Hiển thị quảng cáo trên các trang web về khiêu vũ và video trên YouTube

  -  Chọn các từ khóa phổ biến nhất cho chiến dịch của anh ấy

  -  So khớp văn bản quảng cáo của anh ấy với những cụm từ mọi người đang tìm kiếm

  -  Hiển thị quảng cáo khi ai đó tìm kiếm các lớp dạy khiêu vũ 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận