Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Google Analytics có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về hành vi khách hàng của khách hàng do nó hiển thị cho bạn

      2.918    4.6/5 trong 5 lượt 
  Google Analytics có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về hành vi khách hàng của khách hàng do nó hiển thị cho bạn:

  -  Họ tương tác với trang web của cô ấy như thế nào

  -  Khả năng họ sẽ nhấp vào quảng cáo của cô ấy

  -  Khả năng họ sẽ trở thành khách hàng thường xuyên

  -  Họ cảm nhận như thế nào về sản phẩm của cô ấy 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận