Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chỉ số số lần nhấp được chuyển đổi đo cái gì

      2.860    3.92/5 trong 6 lượt 
  Chỉ số "số lần nhấp được chuyển đổi" đo cái gì?
   

  -  Tỷ lệ phần trăm số lần nhấp đã dẫn tới chuyển đổi

  -  Tổng số chuyển đổi chia cho tổng số lần nhấp

  -  Tổng số lần nhấp trong thời lượng chuyển đổi đã chọn của bạn

  -  Tổng số lần nhấp dẫn tới chuyển đổi 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận