Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi sử dụng báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền cho trang web du lịch của mình, Karen nhận thấy tỷ lệ truy vấn/nhấp chuột không phải trả tiền tương đối cao cho truy vấn tìm kiếm Kỳ nghỉ ở Hawaii

      2.452    4.6/5 trong 5 lượt 
  Khi sử dụng báo cáo có trả tiền & không phải trả tiền cho trang web du lịch của mình, Karen nhận thấy tỷ lệ truy vấn/nhấp chuột không phải trả tiền tương đối cao cho truy vấn tìm kiếm "Kỳ nghỉ ở Hawaii". Điều này có nghĩa là gì?

  -  Những người thấy trang web của Karen trong các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền có liên quan thường nhấp chuột vào trang web của cô ấy

  -  Quảng cáo của Karen không thường xuyên hiển thị cho truy vấn tìm kiếm

  -  Vị trí không phải trả tiền trung bình của Karen cao hơn các nhà quảng cáo khác, nhưng vị trí quảng cáo trung bình của cô ấy thấp hơn các nhà quảng cáo khác

  -  Quảng cáo của Karen thường hiển thị bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền cho truy vấn tìm kiếm 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận