Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Chiến dịch của khách hàng của bạn thường xuyên đạt đến ngân sách trung bình hàng ngày

      4.515    4.6/5 trong 5 lượt 
  Chiến dịch của khách hàng của bạn thường xuyên đạt đến ngân sách trung bình hàng ngày. Bạn nên làm gì để tối đa hóa ngân sách của khách hàng trong suốt tất cả các giờ trong ngày?

  -  Giảm số tiền ngân sách hàng ngày

  -  Tăng giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa)

  -  Thay đổi cách phân phối quảng cáo từ "Nhanh" sang "Tiêu chuẩn"

  -  Tạm dừng chiến dịch để ngừng hiển thị quảng cáo và tích lũy chi phí 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận