Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công

      3.848    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công. Yếu tố nào nên là quan trọng nhất cho nhà quảng cáo này khi quyết định giá thầu từ khóa?

  -  Giá thầu của nhà quảng cáo gần nhất tiếp theo

  -  Điểm Chất lượng của từ khóa

  -  Lợi nhuận thu được từ một lần nhấp có trả tiền

  -  Lợi nhuận trung bình mỗi chuyển đổi 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận