Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Mỗi chiến dịch trong tài khoản AdWords của bạn nên có một

      4.010    4.6/5 trong 5 lượt 
  Mỗi chiến dịch trong tài khoản AdWords của bạn nên có một:

  -  Nhóm quảng cáo

  -  Mục tiêu kinh doanh

  -  Trang đích

  -  Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận