Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một khách hàng thương mại điện tử muốn chiến dịch của mình có nhiều lợi nhuận hơn

      3.678    4.57/5 trong 7 lượt 
  Một khách hàng thương mại điện tử muốn chiến dịch của mình có nhiều lợi nhuận hơn. Sau khi tính tổng lợi nhuận của khách hàng này từ AdWords, bạn có thể làm gì để bắt đầu tối đa hóa kết quả lợi nhuận?

  -  Thử nghiệm các giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) khác nhau

  -  Xóa các từ khóa đang tạo ra nhiều lần nhấp nhất

  -  Giảm giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách

  -  Chỉ thử nghiệm một phiên bản của văn bản quảng cáo của bạn 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận