Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng tiện ích quảng cáo là gì

      3.874    4/5 trong 6 lượt 
  Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng tiện ích quảng cáo là gì?

  -  Tiện ích cung cấp thông tin bổ sung để khiến cho quảng cáo của bạn phù hợp hơn với khách hàng

  -  Tiện ích được tự động hóa do đó bạn không cần phải tạo quảng cáo của mình

  -  Tiện ích đảm bảo tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn do chúng khiến cho quảng cáo của bạn nổi bật hơn

  -  Tiện ích tăng phạm vi tiếp cận của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo của bạn trên nhiều mạng quảng cáo hơn 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận