Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn sẽ khuyên khách hàng nào sử dụng nhắm mục tiêu theo bán kính

      4.070    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn sẽ khuyên khách hàng nào sử dụng nhắm mục tiêu theo bán kính?

  -  Christopher là người muốn quảng bá sản phẩm mới của mình trong một số thành phố lựa chọn

  -  Luis là người có doanh nghiệp thương mại điện tử  phân phối trên toàn quốc

  -  Mabel là người muốn loại trừ quảng cáo của cô ấy ra khỏi những thành phố nhất định

  -  Denise là người có dịch vụ có thể  tiếp cận với khách hàng trong vòng 30 dặm

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận