Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn bán các trò chơi video và muốn những người chơi ứng dụng trò chơi dành cho thiết bị di động biết đến cửa hàng của bạn

      2.819    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn bán các trò chơi video và muốn những người chơi ứng dụng trò chơi dành cho thiết bị di động biết đến cửa hàng của bạn. Một lợi ích của việc quảng bá sản phẩm của bạn với chiến dịch ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Mạng hiển thị là gì?

  -  Chiến dịch này cho phép bạn hiển thị quảng cáo trên các danh mục ứng dụng mà bạn chọn

  -  Chiến dịch này chuyển mọi người đến cửa hàng trực tuyến của bạn để mua sản phẩm

  -  Chiến dịch này cho phép những người nhìn thấy quảng cáo của bạn nhận chỉ đường đến cửa hàng của bạn trên Google Maps

  -  Chiến dịch này khuyến khích những người sử dụng thiết bị di động cài đặt ứng dụng của bạn 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận