Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Khi tạo quảng cáo văn bản để quảng cáo chuỗi nhà hàng Ý nhỏ của khách hàng, bạn nên bao gồm những gì trong văn bản quảng cáo để khiến cho quảng cáo hấp dẫn với khách hàng tiềm năng

      4.456    4.72/5 trong 7 lượt 
  Khi tạo quảng cáo văn bản để quảng cáo chuỗi nhà hàng Ý nhỏ của khách hàng, bạn nên bao gồm những gì trong văn bản quảng cáo để khiến cho quảng cáo hấp dẫn với khách hàng tiềm năng?

  -  Một dấu chấm than trong URL hiển thị

  -  Bao gồm lời gọi hành động như "Hãy tìm địa điểm gần nhất"

  -  Thông tin về món ăn Ý trong phần mô tả

  -  Sử dụng tiêu đề và mô tả tương tự như các nhà quảng cáo khác 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận