Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn sẽ khuyên khách hàng nào quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google

      3.503    4.6/5 trong 5 lượt 
  Bạn sẽ khuyên khách hàng nào quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google?

  -  Jim là người muốn tiếp cận những người trên mạng xã hội quan tâm đến thơ ca

  -  Carol là người muốn tiếp cận những người xem video trên YouTube

  -  Suzy là người muốn tiếp cận những người đang duyệt các trang web du lịch về Trung Quốc

  -  Bill là người muốn tiếp cận những người tìm kiếm dịch vụ sửa chữa ống nước

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận