Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Bạn có thể giành vị trí quảng cáo cao hơn trong phiên đấu giá với giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn bằng cách

      3.449    4.5/5 trong 6 lượt 
  Bạn có thể giành vị trí quảng cáo cao hơn trong phiên đấu giá với giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn bằng cách:

  -  Tạo các quảng cáo bao gồm cụm từ mọi người đang tìm kiếm

  -  Tạo các từ khóa và quảng cáo có liên quan, nhưng không sử dụng tiện ích quảng cáo

  -  Tạo các quảng cáo liên kết tới một trang đích chung

  -  Tạo các từ khóa và quảng cáo có liên quan và sử dụng tiện ích quảng cáo 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận