Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Tài khoản AdWords của khách hàng của bạn có chiến dịch với một nhóm quảng cáo chứa danh sách hàng trăm từ khóa

      3.869    4/5 trong 6 lượt 
  Tài khoản AdWords của khách hàng của bạn có chiến dịch với một nhóm quảng cáo chứa danh sách hàng trăm từ khóa. Bạn nên thực hiện theo phương pháp hay nhất nào khi sắp xếp lại từ khóa của khách hàng này?

  -  Tạo các nhóm quảng cáo mới có một vài loại so khớp từ khóa

  -  Loại bỏ một nửa số từ khóa ra khỏi nhóm quảng cáo

  -  Tạo một nhóm quảng cáo mới có các từ khóa liên quan được nhóm lại với nhau

  -  Tạo một nhóm quảng cáo cho mỗi năm từ khóa 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận