Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Một nhà quảng cáo đã quyết định rằng họ muốn chi tiêu 12,2 triệu đồng mỗi tháng cho chiến dịch của mình

      2.759    4.6/5 trong 5 lượt 
  Một nhà quảng cáo đã quyết định rằng họ muốn chi tiêu 12,2 triệu đồng mỗi tháng cho chiến dịch của mình. Bạn sẽ đề xuất họ nên đặt ngân sách trong tài khoản AdWords như thế nào?

  -  Đặt giá thầu là 400 nghìn đồng cho mỗi nhóm quảng cáo

  -  Đặt ngân sách hàng ngày là 400 nghìn đồng cho chiến dịch của nhà quảng cáo

  -  Đặt ngân sách hàng ngày là 400 nghìn đồng cho tài khoản của nhà quảng cáo

  -  Đặt giá thầu là 400 nghìn đồng cho chiến dịch của nhà quảng cáo 

  Tất cả nội dung trả lời tại đây chỉ để tham khảo, không phải là câu trả lời chính thức.
  Nếu bạn biết câu trả lời hãy cùng Nha giúp mọi người bằng cách click vào câu trả lời bạn cho là chính xác nhất nhé!

  Quảng cáo

   

  Bình luận