Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "google adwords"

  Bạn có thể phân tích dữ liệu tỷ lệ hiển thị so khớp chính xác để biết:
  Bạn có nhà nghỉ phục vụ ăn sáng ở miền nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu khách du lịch nói tiếng Anh tìm phòng sau khi họ đã đến Pháp. Bạn nên nhắm mục tiêu ngôn ngữ gì và vị trí nào?
  Chiến dịch "Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động" có thể được sử dụng để:
  Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo:
  Báo cáo và chỉ số nào bạn nên phân tích để thấy được tần suất quảng cáo của khách hàng của bạn đang hiển thị trên kết quả tìm kiếm so với các nhà quảng cáo khác?
  Khách hàng muốn tăng lượt tải ứng dụng nên sử dụng loại chiến dịch nào?
  Heather có một ứng dụng dành cho thiết bị di động, cô ấy muốn mọi người tiếp tục sử dụng sau khi họ đã tải xuống ứng dụng. Làm thế nào để cô ấy có thể làm cho ứng dụng hấp dẫn hơn?
  Bạn có thể học hỏi những gì từ báo cáo thuộc tính?
  Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Tiếp  Cuối