Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "thi adwords nang cao"

  Bạn sẽ giải thích như thế nào về tầm quan trọng của số lần hiển thị quảng cáo cho một khách hàng đang lo ngại rằng chiến dịch Mạng tìm kiếm của cô ấy đang tạo số lần hiển thị mà không tạo nhấp chuột?
  Chỉ số chuyển đổi nào có thể cho bạn biết thêm thông tin chi tiết về cách quảng cáo của bạn thúc đẩy chuyển đổi trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng?
  Adwords Editor cho phép người dùng thực hiện tất cả những điều này, ngoại trừ:
  Một nhà quảng cáo bán màn hình máy tính đang viết văn bản quảng cáo mới cho một nhóm quảng cáo hiện có. Điều gì đáp ứng các yêu cầu về biên tập và tính chuyên nghiệp của adwords?
  Khách hàng của bạn bán dụng cụ làm vườn trực tuyến. Bạn gợi ý cô ấy sử dụng các liên kết trang web bởl vì chúng có thể:
  Bạn có một người bạn bắt đầu chiến dịch adwords đầu tiên của cô ấy. Bạn sẽ gợi ý như thế nào về cách chọn từ khoá?
  Bạn có nhà nghỉ phục vụ ăn sáng ở miền nam nước Pháp và muốn nhắm mục tiêu khách du lịch nói tiếng Anh tìm phòng sau khi họ đã đến Pháp. Bạn nên nhắm mục tiêu ngôn ngữ gì và vị trí nào?
  Chiến dịch "Tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động" có thể được sử dụng để:
  Một nhà quảng cáo cố gắng bật đặt giá thầu chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu nhưng tùy chọn không khả dụng. Lý do có thể nhất là nhà quảng cáo:
  Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Tiếp  Cuối