Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "luyen thi chung chi google adwords"

  Khi lựa chọn giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa), bạn nên xem xét số tiền bạn kiếm được từ một lần mua hàng do bạn muốn đặt số tiền giá thầu:
  Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng tiện ích quảng cáo là gì?
  Bạn sẽ khuyên khách hàng nào sử dụng nhắm mục tiêu theo bán kính?
  Điều gì xảy ra khi một chiến dịch thường xuyên đạt đến ngân sách hàng ngày trung bình của chiến dịch đó?
  Giorgio nên sử dụng chiến dịch nào để tăng số lần nhấp có liên quan từ chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của anh ấy?
  Julian muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên loại thiết bị họ đang sử dụng, nhưng anh không biết chiến dịch của mình hoạt động như thế nào trên các thiết bị khác nhau. Làm cách nào Julian có thể tìm thấy dữ liệu có ý nghĩa để giúp anh quyết định nên nhắm mục tiêu vào thiết bị nào?
  Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để xác định:
  Cách dễ dàng nhất để đánh giá liệu một phiên bản của trang đích của bạn có hoạt động tốt hơn phiên bản khác cho cùng một quảng cáo là gì?
  Khi xem xét chiến dịch Mạng tìm kiếm của khách hàng, bạn nhận thấy các quảng cáo ở một trong các nhóm quảng cáo có vị trí trung bình thấp. Bạn nên sử dụng chiến lược giá thầu linh hoạt nào để giúp cải thiện vị trí của những quảng cáo này?
  Đầu  Trước   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   Tiếp  Cuối