Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "luyen thi chung chi google adwords"

  Câu nào trong số các câu sau đây đúng?
  Bạn đang sử dụng đặt giá thầu nhắm mục tiêu vị trí trong trang tìm kiếm. Bạn biết điều này có tác dụng vì bạn thấy quảng cáo của bạn:
  Nếu bạn chọn chi phí mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu là 15 đô la Mỹ, adwords sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất với mức giá trung bình là bao nhiêu?
  Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể thực hiện tất cả những điều này, ngoại trừ:
  Một khách hàng muốn nhận thêm nhấp chuột vào quảng cáo của mình và cũng tăng Điểm chất lượng của mình. Hành động nào trong các hành động sau đây có thể mang lại cho anh nhiều nhấp chuột hơn nhưng sẽ không tăng Điềm chất lượng của anh?
  Yoon, người bán quần jean thiết kế, có một ứng dụng dành cho thiết bị di động để giúp phụ nữ quyết định kiều ống quần nào trông đẹp nhất cho hình dáng cơ thể họ. Cô có thể làm gì để có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn?
  Một quảng cáo văn bản adwords thành công:
  Dustin muốn viết một quảng cáo văn bản tuyệt vời thu hút sự chú ý của mọi người khi họ tìm kiếm trên Google. Anh ấy nên làm gì đề tạo nhiều nhấp chuột nhất?
  Sarah quản lý 2 tài khoản adwords cho một khách hàng. Công cụ nào cô sẽ sử dụng đề tìm kiếm và thay thế một nhóm từ khóa trên một số nhóm quảng cáo?
  Đầu  Trước   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   Tiếp  Cuối